VIDEOOVERVAKING

For oss og våre kundar sin sikkerhet har vi videoovervaking av butikk, pumper, marina, vaskehall og uteområdet, tilsaman elleve kamera. Alle bevegelsar blir lagra digitalt i 7 dagar. Systemet er innmeldt til og godkjent av datatilsynet.