Vi har ein lys og triveleg butikk på 84 kvmtr. Den vart utbygd i 1992 då vi utvida frå 36 kvmtr. Innreiing og utstyr er under kontinuerleg oppdatering for å vere i førekant ifht. oljeselskap, mattilsyn, arbeidstilsyn osb.
Vi er medlem i Bensinforhandlernes Bransjeforbund, ein organisasjon på tvers av alle oljeselskap.