Justèrvesenet

Den 18. oktober 2006 var Justèrvesenet her og kontrollerte at bensin- og dieselpumpene våre leverer rette mengden med drivstoff. Dette er ei teneste vi kjøper med Justèrvesenet kvart år.

Drivstoff

Du får kjøpe alle vanlege drivstofftypar hos oss. På dagtid betalar du inne i butikken, medan du etter stengetid kan betjene kortsøyla som er plassert mellom pumpene på stasjonsområdet. Der styrer du alle 7 pumpene, også på marinaen. Dei fleste kjende betalingskort kan nyttast (unntatt kort for andre oljeselskap).

Drivstofftypar:
Blyfri bensin 95 oktan
Blyfri bensin 98 oktan
Diesel (blank)
Avgiftsfri diesel (farga)

Vi har ein total kapasitet på 97.000 liter drivstoff fordelt på:

33.000 ltr 95 okt,
15.000 ltr. diesel,
34.000 ltr. farga diesel,
15.000 ltr. 98 okt.
Vi har 7 tankar og 7 pumper, 5 på stasjonsområdet og 2 på marinaen.

Marinaen har 95 blyfri og farga diesel.

Båtdiesel

Denne dama prøvde seg med avgift på båtdieselen, men måtte heldigvis gje seg. Denne avgifta hadde vorte ein katastrofe for båtturismen (og dermed næringslivet langs kysten) og ikkje minst fiskerinæringa. Ho hadde langt på veg lagt kystnorge brakk med sitt forslag. TAKK!

Esso har fått nye drivstoff pumper!!

Den 8.05.08 kl 1430 var den eine av 2 pumper i drift for første gong. Dette blir kjekt, då pumpe området blir meir over siktleg og "reint".