Askvoll i ørneperspektiv

Litt bilder frå oven

Inn for landing

Her nermar vi oss sentrum.

FLYFOTO

Dette viser anlegget vårt i 1995 under første utgraving av marinaen, del 1.
Askvoll Sjøbuer, ABI og Askvoll Brygge er ikkje på planleggingsstadiet endå.

Nye tankar, gammal butikk

Desse bileta er tekne i 1992 då vi la ned nye drivstofftankar. Heile området var eit kontinuerleg anleggsområde i -92 og -93.
Som du ser i bakgrunnen er butikken den gamle på 36 kvadratmeter. Den bygde vi ut hausten 1992.
Pumpetaket er 6x6 mtr. Det vart erstatta av dagens tak samstundes som vi bygde ny butikk.

Huff kor tida går...

Her er ein nybakt essoeigar som har skaffa seg mange grå hår og søvnlause netter etter dette bildet er teke (1990).
Han veit ikkje her kva han går til, og hadde han visst det ville nok sikkert essostasjonen i Askvoll sett annleis ut..

Skåle Fjellet 01.05.08

Dette bildet er frå skålefjellet 1.5.08
Bilde brå skålefjellet 3.5.08