Besøk på sida vårInteressa for vår heimeside er fortsatt like stor!

Vi ligg i snitt på mellom 250 og 800 sidevisningar pr dag, det synes vi er kjempeflott! Sida har trass alt vore ute sidan førstninga i oktober 2006.
Det er fortsatt rndt 30 unike besøkjande kvar dag.

Du er derfor ein av mange :o)

Vi skal gjere vårt yttarste for å halde sida vår levande og oppdatert. Denne oppgåva vil etterkvart bli overteken av Terje, sidan Johnny (meg) etterkvart skal slutte her.
Meir om siste oppdateringar finn du (sjølvsagt) under "Siste oppdateringar".