REGISTERREIMER

Eit registerhavari kan verte ein kostbar affære, vanlegvis mellom 15000 og 40000 kr på ein moderne bilmotor. Vi har jamvel opplevd totalt motorhavari grunna defekt reim. Ein regel er at di nyare bil og di større motor, dess dyrare vert reparasjonen.
Registerreima skal skiftast etter spesielle intervall, ulikt for kvart bilmerke og kvar motortype/årsmodell. I tillegg endrar bilfabrikantane desse intervalla undervegs. Derfor stemmer ikkje alltid skiftintervalla i serviceheftet med dagens krav.
Vi har oppdaterte opplysningar om din bil, og vi har spesialverkty for å skifte registerreim på dei fleste bilmerker.
I tilleg har vi konkurransedyktige prisar.

Skift registerreima før det er for seint! Og ta kontakt med oss dersom du er usikker på når din motor skal ha registerreimskift neste gong.