RUTESKIFT

Nyare bilar har sterke sikkerhetskarosseri som krev heilt spesielle omsyn ved ruteskift. Monteringsmetode, rute, lim og utstyr må stette særeigne krav for at ein bil skal oppretthalde kollisjonssikkerheita etter eit frontruteskift. Ein bil har enorme påkjenningar på ruteinnfestninga ved ein kollisjon. Har den fem stjerner i Ncap må det nyttast spesielt utstyr dersom desse stjernene skal oppretthaldast.
Dersom du let oss gjere jobben vil vi ivareta bilens sikkerhetssystem slik at du har ein bil som er like sikker som då den var ny.

Har du kasko eller delkasko betalar du berre ein eigendel ved ruteskift, utifrå forsikringsselskapet sine kriterier.