SERVICE

Vi utfører mellom- og storservice på alle bilmerker.
Ein service idag krev meir enn ei kanne motorolje og nokre tennpluggar.
Moderne bilar har datasystem som skal avlesast for feilkodar og andre hendingar som loggar seg på arkivet. Etter ein service skal systemet nullstillast slik at bilen veit den har fått vedlikehald, og varslar eigaren til neste service.
Dei forskjellige bilmerker og motortypar krev ulike oljar. Dette er svært nødvendig for optimal livslengd og for at du som bileigar ikkje skal få problem med garantien på bilen.
Servicebulletinar viser dersom det er spesielle omsyn å ta som er kome i tillegg til den opprinnelege serviceplanen.
Alt dette tek vi oss av slik at du kan vere trygg på at bilen din får den beste behandling.

Prøv oss neste gang du skal ha service!