Verkty/maskiner

Med så forskjellige maskiner, både nye og gamle - store og små bilar, traktorar, anleggsmaskiner, båtar, syklar og småmaskiner på verkstadgolvet er utval av verkty og maskiner ekstra viktig. Vi har gjennom alle desse åra opparbeidd ein betydeleg mengd verkty av alle slag. Til og med utstyr for å pumpe opp hydrolastic-fjøringssystemet på denne gamle Minien har vi.

Her er eit lite utval av utstyret vi har:

4 hjulsmåleapparat (John Bean)
4-gassmålar
AC/klimaanlegg-servicemaskin
Bremseprøvar
Dekkomleggingsmaskin (2 stk)
Balanseringsmaskin
Bremsevaskar
Delevaskar
Stim-vaskar
Lysjusteringsapparat
2-søylar løftebukkar (3 stk)
4-søylar løftebukk (5,2 tonn)
Texa diagnoseapparat
Salus diagnoseapparat
Sun scoop
Trykkprøvar drivstoff
Dyseprøvar-utstyr
Trykkprøvar oljesystem
Motorløftar
Hydraulisk presse (50 tonn)
Mikrometer
Røykgassmålar
Støymålar
Trykkprøvar kjølesystem
Vacuumsugar kjølesystem
Caroliner opprettar-jig
Mig-sveiseapparat
Elektrode-sveiseapparat
Punktsveiseapparat
Søyleboremaskin
Rørflenseutstyr
Hydrauliske tersar
Mekaniske tersar
Kompresjonstestarar
Spesialverkty for registerreimskift
Spesialverkty for caliper/klosseskift
Momentnøklar
Pumpemaskin for Rover Hydragas-system
pluss masse, masse meir!!